Now Playing Tracks

  • Track Name

    Nắm lấy tay anh

  • Artist

    Tuấn Hưng

nắm tay anh thật chặt
giữ tay anh thật lâu
hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường
đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin…

To Tumblr, Love Pixel Union